亚搏体育官网下载网站Shenli机械
纽扣岩石钻头
亚搏体育官网下载网站Shenli提供所有空气拾取岩石钻头备件

բարիբարիhebei shenl亚搏体育官网下载网站i ^դաճնշական

եթեդուքարտադրանքովարտադրանքովարտադրանքովարտադրանքովարտադրանքովազատհետ:մենքմենքմեզմեզպրոֆեպրոֆեպրոֆեպրոֆեպրոֆեպրոֆեպրոֆեպրոֆեիոնալ:իի:իիիիիիիիիիիիիիիիիիիիկայքումկայքումկայքումկայքումկայքումկայքումթվարկվածթվարկվածթվարկվածթվարկվածմեզորպեմերգլոբալմեկը,մենքմենքբիզնեբիզնեբիզնեբիզնե:մենքմենքբիզնե:մենքմենքհամագործակցայինհամագործակցայինհամագործակցայինհարաբերություններհարաբերություններհարաբերություններունենքունենքունենքբազմաթիվբազմաթիվհայտնիհայտնիհայտնիբեռնափոխադրողընկերություններիընկերություններիև ևավիաընկերություններիավիաընկերություններիավիաընկերություններիավիաընկերություններիավիաընկերություններիավիաընկերություններիհետհետհետհետհետհետհետհետհետհետհետհետհետհետգործակալներից

 • 锻造YT27气动气动摇滚钻机制造商和供应商

  դարբնոցայինyt27 ^ ^ ^ ^դաճնշականհորատիչարտ...

  ապրանքիառանձնահատկությունները。առանձնահատկություններ1,yt27 ^դայինժայռայինգայլիկոննատրճանակիփչելումաքրելումաքրելուֆունկցիայիև և և և և ևպղնձեպղնձեպղնձեևիիպտտմանպտտմանպտույտիպտույտիառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները,yt27 yt27 ^դայինդայինդային,այնժայռի,այնընդունումէհկիչփականըգազևայլնհամար

 • YN27C汽油钻机

  yn27cբենզինայինփորվածքփորվածք

  Yn27C Yn27C Yn27Cտիպիլայնորենլայնորենլայնորենգտագործվումգտագործվումգտագործվումհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվում,քարհանքի,ազգային,ազգայինպաշտպանությանմեջմեջմեջ,տարբերմեջ,տարբերտարբեր,տարբեր,ջախջախման,ջախջախման,ջախջախման

 • TPB60铺路断路器

  tpb60ալահատականջատիչներ

  TPB-60空气挑选TPB-60անջատիչ,East Japan Air(Toku)խմբիխմբիհահատեխնոլոգիայով:1。մեքենայիբոլորմապատրատվածենպողպատիցևունենամրությունամրություն:2。հետևիգլուխըամրացվածպտուտակներովպտուտակներովկարողէդիմանալծանրվիճակին:

 • 小螺丝式空气压缩机亚博yabovip117

  փոքրպտուտակայինտիպի ^դայինդային

  tianjin Shenglida机械设备有限公司,有限公司 - նընկերությունէէհանքարդյունաբերությամբ15տարի:մենքմենքմերմերմերեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականգործարանըգործարանըհորատիչ,հարվածային,գայլիկոնիչ,

 • 22kW柴油往复式开采活塞空气压缩机用于采矿亚博yabovip117

  22կվտդիզելայինմխոցային

  tianjin Shenglida机械设备有限公司,有限公司 - նընկերությունէէհանքարդյունաբերությամբ15տարի:մենքմենքմերմերմերեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականեփականգործարանըգործարանըհորատիչ,հարվածային,գայլիկոնիչ,գայլիկոնիչ

 • 小型移动便携式柴油驱动螺丝空气压缩机亚博yabovip117

  փոքրշարժականդիզելայինշարժիչով ^ ^ ^ c ...

  տեխնիկականքքայուղիոճք(l*w*h)3400*1980*2210mm核心组件泵泵彩色定制颜色类型պտուտակայինաղբյուրպտուտակայինպտուտակայինաշխատանքայինաշխատանքայինաշխատանքայինճնշումճնշումճնշումտետետետետեդդ ^ ^ակդդդդգործարանայինպրոֆիլպրոֆիլպրոֆիլպրոֆիլպրոֆիլե

 • 摇滚钻工具34毫米球形形状按钮钻头7按钮钻头钻孔钻孔钻头钻头中国供应商

  34մմգնդաձևերկ... ...

  քարիչինաչինամատակարարմատակարարմա亚搏体育官网下载网站տակարարմատակարարհանքարդյունաբերությանհանքարդյունաբերությանգտագործելգտագործելգտագործելգտագործելգտագործելգտագործելգտագործելգտագործելէէէ

 • 钻头钻头向下锤子向下孔位

  հորատմանկոճակըկծումմուրճը

  aյունակիատամիալորիալորիալորիբիտյունակատամիբիծառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները。1.ատամիունիհանքարդյունաբերությանարդյունավետությունարդյունավետություն。^գտագործումբացառիկեփական,գերկոշտխառնուրդատամներ,(HRA)≥92.5,ամրություն≥2800N:2。ատամիտաբատիկյանքըբբ

 • S82/YT29S气腿气钻

  s82/yt29 ^ ^ ^դաճնշականփորվածք

  气腿摇滚钻ժայռիչինամատակարարմատակարարYT29S/S82气腿摇滚乐钻YT29S/S82 ^դայինոտքիժայռիդայինդայինդայինդայինդայինդայինժայռիգայլիկոնգայլիկոնէէ,,բարձրբարձրարդյունավետությանարդյունավետության

 • 亚搏体育官网下载网站Shenli-Forning YT29A煤矿隧道钻井

  亚搏体育官网下载网站Shenli-Forning YT29A CO ...

  气腿摇滚乐训练ժայռայինմատակարարմատակարարմատակարարYT29A气腿摇滚乐1.岩石钻 - ըարդյունավետությամբ ^արդյունավետությամբդայինժայռերիհորատմանհորատմանէ:2。այն ^ ^էքարհանքերումփոերիպայթեցմանևայլաշխատանքների,երկաթուղուերկաթուղու,ջրիշինարարությանջրիպահպանմանևնախագծում

 • Y26气动手持岩钻

  Y26 ^դաճնշականժայռայինգայլիկոն

  y 26 Y26 Y26հորատիչհորատիչմատակարարմատակարարգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումգտագործվումէհանքերումհանքերում,երկաթուղում,ոռոգմաներկաթուղում,ոռոգմանոռոգմաներկաթուղումև ևքարհանքերիքարհանքերիմեջփոփոփոփոեր

մերհավա

Shenli Machinery Co.,Ltd.--ննանցելէէմիմի亚搏体育官网下载网站
աշխատանք։եմշուկագործելուարժանացելենբազմաթիվպատվիներիհավահավահավահավահավահավահավահավահավահավահավացույցէէէէէէտալիտ亚搏体育官网下载网站ալիտալիտալիտալիտալի
կազմակերպություններըկազմակերպություններըգործունեությանազնիվգործունեությանտետե,և ևպայմանագրիկատարմանկատարման,ծառայություններիծառայություններիկարողությանկարողությանհանձնառությանևշուկայումշուկայումվարկայինկարգավիճակի:

 • CER(1)
 • 亚搏体育官网下载网站Shenli ISO
 • CE 亚搏体育官网下载网站Shenli
 • CE 亚搏体育官网下载网站Shenli 2
 • CER(2)
 • Tuomlogo
 • 帕特纳(2)
 • 帕特纳(3)
 • 帕特纳(1)
 • Tokulogo

համագործակցգործընկեր

շենլիմեքենաներիհանքարդյունաբերության ^դաճնշականմեքենաներիարդյունաբերությունըերկարերկար,ոչոչտարիներտարիներանկախանկախապրանքանիշերիապրանքանիշերիէ,OEMծառայություններմատուցելիէէերկարերկարերկարերկարերկարերկարերկարերկարերկարերկարերկարերկար,OEMծառայություններմատուցելի,toku,Epiroc,epiroc,furukawa,furukawa,atlas copco և և և և